РАЗОМ ДО ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ!
Головна » 2013 » Грудень » 17 » Подолання проблеми гендерного насильства як стратегія виходу із демографічної і соціальної кризи
13:01
Подолання проблеми гендерного насильства як стратегія виходу із демографічної і соціальної кризи

ДОПОВІДЬ на розширеній апаратній нараді Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 17 грудня 2013 року з питання

«Подолання проблеми гендерного насильства як стратегія виходу із демографічної і соціальної кризи»»


Ґендерна політика – один з інструментів для розв’язання наявних соціальних проблем і підвищення якості життя населення. Вона дає можливість своєчасно реагувати на запити, інтереси та потреби окремих груп населення та через врахування цих інтересів /потреб в діяльності державних структур, органів місцевого самоврядування , бізнесу попереджувати або ліквідовувати соціальну напругу в суспільстві.

1. Вступ. Актуалізація проблеми.

Україна прагне побудувати демократичне суспільство. Створення громадянського суспільства на нових гуманітарних засадах передбачає також своїм невід’ємним складником формування гендерної культури.
А це – необхідність подолання стандартних умов тоталітарного життя й утвердження рівності прав, людських взаємин між чоловіками і жінками в суспільсві.

Україна реально підтверджує, що поділяє гендерні принципи і напрями діяльності по утвердженню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків проголошених в міжнародних документах ратифікувавши їх.
В нашій країні розроблена нормативно-правова база з питань гендерної рівності.

- Конституція України (1996 р.) (стаття 24) проголошує рівність усіх громадян, у тому числі незалежно від статі;
- Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (1998 р. зі змінами) наділяє Уповноваженого здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (2001 р.) визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи і установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї;
- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.), націлений на «досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства…»;
- Указ Президента України від 6 квітня 2011р. №389/2011 про положення Про Міністерство соціальної політики України, яким визначається як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередженню насильства в сім’ї ;
- Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (2011р.);
- Наказ Мінсоцполітики України від 08.06.2012 №345 «Про експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі»;
- Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» (2012 р.) визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації;
- Постанова КМ України від 26 вересня 2013 р.№717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Фахівці розрізняють чотири види ґендерного насильства над жінками(слайд):
- безпосередньо фізичне насильство;
- психологічне насильство;
- економічне насильство (позбавленням ресурсів для підтримки фізичного і психологічного добробуту;
- трактування жінок як товару (торгівля жінками-сексуальна експлуатація).

Де відбуваються акти насильства над жінками(слайд):
• Сім'я є головним місцем гендерного насильства. Вона готує своїх членів до життя в суспільстві, закладає гендерні стереотипи, гендерний розподіл праці. У родині відбувається насильство.
• Громада-група людей, об’єднаних спільною соціальною, культурною, релігійною або етнічною приналежністю-відіграє вирішальну роль у закріпленні існуючої сімейної структури і позиції жінки в рамках родини та суспільства (гендерні стереотипи).

Як підтвердження поширеності проблеми домашнього насильства в сім’ях Деснянського району, 81% клієнток Центру вказують на відсутність залежності проявів проблеми від доходу, соціального статусу сім’ї, рівня освіти. Жінка, стикаючись з насильством з боку чоловіка, залишається на одинці з власною проблемою. Лише незначна частина (6,4%) звертається по допомогу у міліцію. 77% стверджують, що про існування авторитетних організацій, здатних допомогти жінці вирішити проблему насильства, нічого невідомо. Основна надія в цьому плані покладається на державні установи (Центри для жінок, суди, правоохоронні органи, недержавні соціальні служби, найближчого оточення).

Актуальною для міста Києва та нашого району є проблема дискримінації жінки при прийомі на роботу(на цей факт вказали 71% жінок), при призначені на керівні посади 68%, у захисті від образ у громадських місцях 69%, у захисті від сексуальних домагань на роботі 51%, при надані соціальної допомоги 34%. 37% жінок, які проживають у Деснянському районі, стикалися з дискримінацією на роботі: найчастіше вона була пов’язана з обмеженням у кар’єрному просуванні, з меншою, порівняно з чоловіками оплатою праці, а також сексуальними домаганнями.

Наслідки гендерного насильства
• 30% самогубств і 60% вбивств жінок пов'язані з насильством у сім'ї.
• 35% жінок, що потрапили в лікарню "швидкої допомоги", перебувають там з причин отримання нових тілесних ушкоджень, пов'язаних із знущаннями в сім'ї.
• 25-40% жінок, які потерпають від насильства в сім'ї, було побито під час їхньої вагітності.
• Діти скривджених матерів у 6 раз частіше намагаються накласти на себе руки, 50% їх схильні до зловживань наркотиками та алкоголем.
• Більшість дітей вулиці є жертвами домашнього насильства: психологічного, фізичного та сексуального. Саме через це діти тікають на вулицю.
• Гендерне насильство над жінками в родинах значною мірою виснажує економіку України, а також негативно впливає на населення; зменшення чисельності населення, падіння народжуваності, а народжуваність найбільше залежить від кількості шлюбів та розлучень.
• Безкарність штовхає насильника, домашнього хулігана на вбивство. Саме серед родичів відбувається близько 40% усіх зареєстрованих вбивств.

Чому складається така ситуація? Чи можна її змінити бодай в нашому районі І, якщо можна, то який шлях до змін є найкоротшим та найефективнішим?

2. Діяльність Центру на утвердження гендерної рівності у суспільстві
З метою формування громадського усвідомлення ролі та місця жінки задля гендерної рівноваги в суспільстві шляхом надання жінкам та чоловікам практичної психологічної, медичної, юридичної, соціальної допомоги та попередження насильства в сім’ї, в 2003 році було створено Центр у справах сім’ї та жінок. Центр проводить консультаційну, профілактичну, освітню, методичну, корекційну, дослідницьку роботу в Деснянському районі та надає допомогу наступним категоріям: жінкам та чоловікам, що знаходяться у кризовому стані. При Центрі функціонує Притулок для жінок, що зазнали насильство в сім’ї.
Саме Центр у справах сім'ї та жінок як кризовий Центр визначив і впроваджує найбільш важливі напрями діяльності щодо протидії насильству в сім'ї.

Стратегії роботи
• Пряме реагування на проблеми, спричинені гендерним насильством в сім’ї (реабілітація жертв через Центр та притулок, взаємодія з правоохоронцями)
• Зміна цінностей та норм поведінки, властивих членам суспільства та інституціям (превентивна та профілактична робота усіх соціальних інституцій району через впровадження проектів)
• Виконання законодавства, внесення змін до законопроектів, оперативна розробка та ефективне впровадження нових районних програм, використовуючи досвід минулого, вітчизняних та міжнародних новітніх технологій

Заслуговує особливої уваги розроблений Центром вперше в Україні проект районної корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім'ї, який пройшов апробацію в районі та став підґрунтям для розробки національної корекційної програми для осіб, які вчинили насильство в сім'ї. На базі Центру за розробленими методиками протягом травня 2010 року були проведені тренінги для спеціалістів усіх регіонів України (360 осіб), на якому було презентовано в тому числі і роботу Центру для використання подібного досвіду у створенні подібних установ.
Далі на Центр у справах сім’ї та жінок було покладено відповідальність за здійснення та впровадження Програми в районі.
Реалізація її впровадження на сьогодні сприяє більш інтенсивній та своєчасній роботі з сім’ями, де процвітає насильство. Інструкція офіційно затвердила порядок направлення сімейних агресорів на проходження корекційної програми.
До Центру були направлені особи для проходження корекційної програми, які почали перший етап програми «Налагодження терапевтичного альянсу та відреагування». Проводились індивідуальні психотерапевтичні та психокорекційні сесії з метою створення позитивної мотивації до занять та зняття емоційної напруги, діагностики характеру стосунків в сім’ї, вивчення соціальних обставин, тощо.

Групова робота. Перед початком групової роботи ми зіткнулися із супротивом клієнтів. Більшість із них мотивувала це небажанням говорити про свою сімейну ситуацію з іншими людьми, а один із клієнтів повідомив, що соромиться того, що на групі можуть бути люди, які його знають. Проблема мотивації постала гостро і кілька перших зустрічей групу відвідувало незначна кількість осіб. В даній ситуації ми звернулися до «силових методів», через співпрацю із міліцією, що вплинуло на кількісне формування групи.

Пройшли корекційну програму в повному обсязі (2009-2013)
– 21 кривдник із 132 направлених.

- Робота Центру в площині реабілітації повязана саме з насильством на гендерній основі. Насильство на гендерній основі проявляється як на рівні сім’ї, так і в суспільстві. На рівні сім’ї насильство проявляється вже в системі виховання хлопчиків та дівчат, прищеплені їм гендерних стереотипів, притаманних патріархальній моделі сім’ї, насильницьких методах розв’язання сімейних конфліктів, так звана «соціальна естафета».

Одним з важливих факторів розвитку та ствердження гендерного паритету у суспільстві є особливості гендерних стереотипів, які являють собою сформовані у культурі уявлення про те, як у повсякденному житті поводяться чоловіки та жінки. Програма «Підготовка молоді…» була направлення в тому числі і на викорінення упередженості щодо ролі чоловіка та жінки у суспільстві (за три роки було охоплено 11719 осіб), круглі столи, психологів шкіл та училищ району, тренінгова робота з молоддю.

Як показують статистичні дані, що жінка на сьогоднішній день є найбільш економічно незахищеною, і тому, як наслідок, вона є і жертвою домашнього насильства. Тому була розроблена реабілітаційна програма «Самореалізація: шляхи до успіху» для жертв домашнього насильства. Наша допомога виражається в навчанні жінок економічній незалежності, а саме: опанувати нову справу "майстер манікюру" та "комп’ютерна грамотність". На сьогоднішній день навчання за цими програмами є достатньо затратними, але ці знання і навички користуються попитом на ринку праці, тому цей проект дав змогу нашим клієнткам розпочати нову незалежну справу та нове життя далеке від насильства.

На постійні основі працює Група самопідтримки (для жінок, які проживають у Притулку). Це - психотерапевтична робота з жертвами домашнього насильства за новітніми методиками.

«Самооборона» - найпопулярніша наша програма.

Надзвичайно ефективною стала програма реабілітації жертв насильства за методиками арт-терапії.
І як результат АРТ-дефіле «Мода на ненасильство».
В цьому році у співпраці з Службою у справах дітей та управлінням освіти провели пілотний проект «Арт - терапія для дітей» .

З метою зміцнення виховної функції української родини, її орієнтації на життєво важливі загальнолюдські та національні цінності, що найповніше виявляються в ідеалах самої сім’ї, праці, духовності та громадянства, щороку проводяться масові заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок та миру, Дня матері та міжнародного Дня сім’ї, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів з вшануванням жінок та врученням цінних подарунків жінкам з категорій мало захищених верств населення. З 2003 року започатковано щорічне проведення „Свята щасливого подружжя”.

Статистичні дані
• За 10 років фахівцями Центру була надана допомога майже
10 000 особам через індивідуальні консультації
• За 11 місяців 2013 р.- відвідувань – 6862;
• Користувачів-3496
• 38% - з них це жертви домашнього насильства.

Статистичні дані за 2013 року щодо насильства:
• Юристами Центру надано 1271 консультації під час яких виявлено 397 випадків насильства (психологічне – 42,8%; фізичне – 14,4%; економічне – 42,8%).
• Психологами Центру надано 979 консультацій та виявлено 348 випадків насильства (економічне – 54 %; психологічне – 76,5%; фізичне – 47,9%; сексуальне – 8,6%).
• Соціальними працівниками 189 консультацій, лікарем-154.
Звернулись 41 особа з приводу поселення в Притулок для тимчасового проживання. Перебували в Притулку - 21 особа та 9 дітей.

Пройшли корекційну програму в повному обсязі (2009-2013)
– 21 кривдники із 132 направлених.

Динаміка особистістного росту клієнтів.

Результатом надання психологічної та юридичної допомоги клієнтам, є зростання їхньої самостійності та покращення якості життя. Наприклад, результатом надання психологічних послуг, є примирення в сім’ї (20%), налагодження відносин з рідними (39%); влаштування на роботу після тривалого періоду безробіття (27%); зникнення чи зменшення психосоматичних проявів (45%).
- надається юридичний супровід – 5 особам;
- виграли суд першої інстанції – 3 особи;
- працевлаштувались – 5 осіб;
- спостерігаються позитивні зміни в поведінці та збільшення самостійності у всіх клієнтів.
- подолали передрозлучний стан – 2 особи.

3. Висновки та пропозиції

1.Розробити районний План заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року;
2.Здійснити гендерний аналіз кадрового складу Деснянської РДА;
3. Відновити роботу Ради з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків при Деснянській РДА;
4. Формування ненасильницької ідеології;
5. Розширення механізмів подолання насильства в результаті обговорення досвіду кожної з організацій;
6. Активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, ГО щодо подолання проблеми насильства;
7. Профілактика дискримінації на роботі за ознакою статі. Проведення тренінгу для державних службовців Деснянської РДА;
8. Привернення уваги громадськості до актуальної проблеми

Впровадження концепції ґендерного інтегрування у діяльність органів законодавчої, виконавчої влади залежить від ґендерного світогляду керівництва усіх рівнів. Тому реформування управління ґендерними процесами дасть позитивні результати, коли державні службовці, особливо ті, які обіймають ключові посади, матимуть відповідні знання та виконуватимуть свої функцій з урахуванням цілей і завдань політики утвердження ґендерної рівності. Ми маємо достатній професійний ресурс для навчання усіх представників виконавчої влади.
В Деснянському районі на врегулювання ґендерних процесів спрямований розроблений план заходів щодо проведення в районі національної кампанії боротьби з насильством у сімʼї «Стоп насильству» на період до 2015 року.
Зараз ми готові до розробки нових районних програм.
Ситуація в сьогоднішній Україні потребує реалізації послідовної державної гендерної політики, системної співпраці з цього питання органів державного управління, наукових установ, засобів масової інформації та організацій громадянського суспільства.
Без сумніву, для досягнення бажаних результатів потрібно кардинально змінювати свідомість, підхід до освіти та культури.
Наша з вами мета - краще зрозуміти соціальний феномен насильства, а зрозумівши – знайти вихід із ситуації, що склалася, запобігти правопорушенням та протидіяти злочинам, а насамперед, актуалізувати питання взаємодії різних суб’єктів протидії та профілактики насильства.

Підготувала Н.Грищенко

Категорія: Новини Центру | Переглядів: 1341 | Додав: desncenter
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]